Contribució a la societat

CaixaBank és un dels agents clau de l’economia espanyola. El banc treballa per impulsar l’activitat econòmica i la productivitat empresarial i contribueix a la generació d’ocupació i la inclusió financera. Per això és clau la seva fortalesa financera, ja que li permet mantenir els llocs de treball, adquirir productes i serveis als proveïdors i remunerar els seus accionistes, contribuint d’aquesta manera a la Fundació Bancària ”la Caixa” i la seva Obra Social.

Impacte de la nostra activitat a Espanya

CaixaBank aporta valor econòmic a l’economia tant a través de la seva activitat financera com de manera indirecta –a través de la seva despesa en proveïdors– i a partir de l’efecte que té la despesa dels salaris dels seus empleats i els dividends rebuts pels accionistes i de l’activitat que generen les empreses i autònoms que finança.

Així mateix, l’entitat considera el seu deure contribuir a les finances públiques, a partir d’una política fiscal que respon als principis de responsabilitat, prudència i transparència.

GENERACIÓ D’OCUPACIÓ

El banc és una font important de generació de feina:

Així mateix, col·labora des de la xarxa d’oficines en la difusió als seus clients del programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa” per a la inclusió laboral de persones en risc d’exclusió. Més de 10.800 empreses estan adherides al programa, el qual ha generat més de 30.000 oportunitats de feina durant l’any.

CONTRIBUCIÓ DE CAIXABANK A L’ECONOMIA ESPANYOLA

Aportació directa
i indirecta
al PIB espanyol
7.511
milions d’euros
(0,65% sobre el PIB)
Pagaments a proveïdors
1.715
milions d’euros
(98,5% nacionals)
Contribució tributària
1.941
milions d’euros
Més informació:
Informe d’Impacte Socioeconòmic 2017 Informe sobre l’impacte dels microcrèdits de MicroBank Programa Incorpora Obra Social “la Caixa”

Impuls de l’activitat
econòmica i empresarial

CaixaBank manté la seva vocació de servei al sector productiu i a les famílies i treballa per impulsar la innovació i l’emprenedoria.

AUTÒNOMS I EMPRESES

Durant el 2017 ha augmentat un 16% el crèdit a empreses (sense tenir en compte els préstecs a grans corporacions), i la quota de mercat se situa en el 15% (+81 punts bàsics vs. 2016).
Així mateix, CaixaBank ha continuat reforçant les seves propostes de valor especialitzades.

Per segments clau, a través de:

Amb un model d’atenció consolidat

Mitjançant nous productes transaccionals i de finançament

A través de serveis innovadors i d’alt valor afegit

CLIENTS DE CAIXABANK

Dels autònoms espanyols
33,1%
De les empreses espanyoles
48,0%
(1-100 milions d’euros
de facturació)

FINANÇAMENT A AUTÒNOMS

Operacions noves concedides
79.783

FINANÇAMENT A EMPRESES

Operacions noves concedides
251.928
10
anys de Banca d’Empreses
Més informació:
Comptes Anuals Consolidats 2017 CaixaBank Negocis CaixaBank Empreses Cátedra AgroBank Opportunity Network

MicroBank

MicroBank, el principal banc social especialitzat en microfinances d’Europa, es dirigeix als segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes.

El 2017, MicroBank ha seguit potenciant les línies d’activitat dirigides als col·lectius socialment més vulnerables, amb l’objectiu de facilitar recursos que ajudin a generar oportunitats i contribueixin a millorar la seva qualitat de vida. Entre els quals:

MICROCRÈDITS CONCEDITS

21.131
Microcrèdits
per a emprenedors i negocis concedits durant l’any
29.029
Llocs de treball creats
gràcies als microcrèdits per a emprenedors i negocis

PREMIS EMPRENEDORXXI

Els Premis EmprenedorXXI identifiquen, reconeixen i acompanyen les empreses innovadores de nova creació amb més potencial de creixement a Espanya. Aquests premis es concedeixen a través de Caixa Capital Risc i d’acord amb l’Empresa Nacional d’Innovació, ENISA.

Des de la seva creació el 2007, en el marc dels Dies de l’Emprenedor que se celebren arreu d’Espanya, s’han invertit 4,28 milions d’euros en premis i accions d’acompanyament i s’ha generat una comunitat de 289 guanyadors.

l setembre del 2017 va tenir lloc l’XI edició, amb la xifra de 701 participants, els guanyadors de la qual es coneixeran al març del 2018.

El 87% de les empreses guanyadores dels premis EmprenedorXXI continuen actives i la majoria tenen una clara presència internacional
Més informació:
Microbank Informe Anual de MicroBank EmprenedorXXI