L'Informe Corporatiu Integrat presenta el model de gestió i l'estratègia en matèria econòmica, social, ambiental i de govern corporatiu de CaixaBank.

El convidem a entrar i conèixer les principals iniciatives i projectes desenvolupats durant el 2017.

La informació no financera inclosa en aquest informe ha estat verificada per Deloitte, segons els termes expressats en el seu informe de verificació independent. La informació econòmica i financera s'ha obtingut dels Comptes Anuals 2015 auditats del Grup CaixaBank.