Carta del President


La nostra entitat ha demostrat, un any més, la seva dedicació i compromís amb totes aquelles persones que hi dipositen la seva confiança, ja siguin accionistes, clients, empleats o el conjunt de la societat.

Després de més de 110 anys d’història, CaixaBank continua apostant per un model de servei al client basat en una proposta de valor diferencial, la proximitat, la qualitat de servei i una aposta ferma i decidida per la innovació. Treballem amb l’objectiu de refermar relacions a llarg termini amb els nostres clients, assessorant-los amb rigor i transparència i amb un equip humà preparat i compromès.

Així s’explica que cada vegada més persones i empreses ens triïn. Gairebé el 27% de la població espanyola escull CaixaBank com el seu banc principal, un punt percentual més que el 2016. Un lideratge que s’estén a l’àmbit digital. Més de la meitat dels nostres clients són digitals gràcies als esforços que hem fet per assegurar la millor oferta omnicanal. Amb l’adquisició del banc portuguès BPI, ens volem consolidar, a més, com l’entitat financera de referència en el conjunt d’Espanya i Portugal.

Aquesta fortalesa comercial permet que l’entitat pugui aprofitar l’actual context de recuperació econòmica perquè els seus resultats progressin de manera molt destacada, mantenint en tot moment la solidesa financera del Grup i una gestió prudent de riscos. La rendibilitat del Grup ha seguit creixent fins a arribar al 8,4% per al conjunt del 2017, un resultat que ens acosta a l’objectiu estratègic de situar-la en un 9%-11% el 2018.

Els bons resultats s’han reflectit també en l’acció, que ha superat els principals índexs de referència amb una revaloració de gairebé un 25% el 2017. Un any d’èxits en el qual, a més de l’adquisició de BPI, s’ha completat la desconsolidació entre CaixaBank i CriteriaCaixa, una decisió que simplifica l’estructura del Grup a ulls del supervisor i del mercat.

Conscients de les nostres responsabilitats amb els interessos dels nostres clients, empleats i accionistes, el Consell d’Administració va decidir per unanimitat traslladar a l’octubre el domicili social a València per protegir plenament la seguretat jurídica i regulatòria, element indispensable per a l’activitat bancària. L’entitat s’ha adaptat al llarg de la seva història a diferents circumstàncies polítiques, socials i econòmiques, però sempre ho ha fet –i ho continuarà fent– mantenint els seus valors i el seu compromís amb totes les comunitats on és present.

Aquest compromís es reflecteix tant en la gestió ètica i responsable del negoci bancari com en la contribució al progrés i el benestar de la societat. En aquest sentit, vull subratllar l’estreta col·laboració entre CaixaBank i l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa”, el pressupost de la qual –finançat en una part important amb els dividends cobrats de la seva participació accionarial a CaixaBank– augmenta el 2018 fins als 520 milions d’euros, més que en cap altre any.

CaixaBank posa al servei de l’Obra Social la seva extensa xarxa d’oficines i el coneixement del territori i de les necessitats locals que aporta aquesta capil·laritat perquè l’activitat de la Fundació arribi allà on és més necessària. A més, més de 5.500 empleats de CaixaBank formen part del programa de voluntariat que comparteixen el banc i la Fundació. És una tasca que el banc complementa amb altres iniciatives socials, com els esforços per promoure la inclusió financera o les ajudes a l’habitatge. El 2017 ens hem de felicitar pel desè aniversari de MicroBank, que ha concedit més de 4.000 milions de microcrèdits a moltes famílies i petits negocis, convertint-se així en el primer banc europeu en microfinances. Gràcies a aquesta actuació, s’han creat 180.000 llocs de treball en uns anys marcats per la crisi econòmica i financera.

Des de CaixaBank, estem decidits a continuar creant valor per a totes les persones que aposten per l’entitat i pel seu model diferent de fer banca. Ens sentim preparats per afrontar nous reptes i seguir projectant cap al futur la nostra trajectòria de prudència, excel·lència i creixement.