CaixaBank, el banc minorista líder a Espanya, és un dels agents clau de l’economia del país. El banc treballa per impulsar l’activitat econòmica i la productivitat empresarial i contribueix a la generació d’ocupació i la inclusió financera. Per això és clau la seva fortalesa financera, ja que li permet mantenir els llocs de treball, adquirir productes i serveis als proveïdors i remunerar els seus accionistes, i contribuir d’aquesta manera a la Fundació Bancària ”la Caixa” i la seva Obra Social.

IMPACTE DE LA NOSTRA ACTIVITAT

CaixaBank aporta valor econòmic a l’economia tant a través de la seva activitat financera com de manera indirecta –a través de la seva despesa en proveïdors– i a partir de l’efecte que té la despesa dels salaris dels seus empleats i els dividends rebuts pels accionistes i de l’activitat que generen les empreses i autònoms que finança.

Així mateix, l’entitat considera el seu deure contribuir a les finances públiques, a partir d’una política fiscal que respon als principis de responsabilitat, prudència i transparència.

Generació d’ocupació

El banc és una font important de generació de feina:

 • Directa, amb els seus 32.403 empleats.
 • Indirecta, amb 35.663 llocs de treball generats a través de l’efecte multiplicador de les seves compres a proveïdors.
 • Induïda, derivada de la compra de productes i serveis per part d’empleats i proveïdors i del finançament als clients.

Així mateix, col·labora des de la xarxa d’oficines en la difusió als seus clients del programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” per a la inclusió laboral de persones en risc d’exclusió. Més de 9.500 empreses estan adherides al programa, que ha generat més de 28.000 oportunitats de feina durant l’any.

Contribució de CaixaBank a l’economia espanyola

8.094
Aportació directa i indirecta al PIB espanyolmilions d’euros(0,72% sobre el PIB)

1.788
Compres a proveïdorsmilions d’euros(96% nacionals)

2.093
Contribució tributàriamilions d’euros

IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRESARIAL

CaixaBank manté la seva vocació de servei al sector productiu i a les famílies i treballa per impulsar la innovació i l’emprenedoria.

Autònoms i empreses

Prop de la meitat de les empreses espanyoles (petites, mitjanes i grans) i un terç dels autònoms són clients de CaixaBank, gràcies a una àmplia oferta de productes i serveis especialment adaptats a les seves necessitats.

Durant el 2016, augmenten les quotes de mercat (+14 punts bàsics la quota de crèdit a empreses, fins al 14,1%, i +159 punts bàsics la de crèdit comercial, fins al 17,5%). Així mateix, creix el nombre d’operacions noves concedides i la cartera de crèdit bruta a empreses, que arriba als 64.813 milions d’euros (+8,3% vs. 2015).

Clients de CaixaBank

33,1%
Dels autònoms espanyols

44,9%
De les empreses espanyoles (1-100 milions d’euros de facturació)

Finançament a autònoms

83.771
Operacions noves concedides(+4,4% vs. 2015)

Finançament a empreses

231.596
Operacions noves concedides(+9,7% vs. 2015)

Així mateix, CaixaBank ha continuat reforçant les seves propostes de valor especialitzades.

 • Signatura d’acords de col·laboració que li permeten oferir solucions innovadores als seus clients, negocis i empreses. El 2016, destaquen:
  • L’acord amb el BulliFoundation per desenvolupar projectes d’innovació i gestió en restauració per a autònoms, comerços i microempreses.
  • Primera entitat financera espanyola que pot oferir l’accés a Opportunity Network, una plataforma internacional dedicada a trobar socis de confiança i oportunitats de negoci de qualitat.
  • Nova Càtedra Universitat-Empresa AgroBank amb la Universitat de Lleida, sobre qualitat i innovació agroalimentària. Cal destacar que els clients agraris superen els 342.000 (un 24,1% dels autònoms agraris del país són clients).
 • Convocatòria d’una nova edició dels Premis CaràcterEmpresa, creats amb la CEOE per reconèixer empreses espanyoles innovadores i que aposten per la internacionalització.
 • Organització d’esdeveniments especialitzats amb ponents de primer nivell, per oferir-los un servei global. El 2016 han tingut més de 9.000 assistents.
 • Posada en marxa del servei d’especialistes virtuals, que permet realitzar visites i contractació de productes a través de videoconferència.

MicroBank

MicroBank, el principal banc social especialitzat en microfinances d’Europa, es dirigeix als segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes.

 • Opera des del 2007, a través de la xarxa d’oficines de CaixaBank, per promoure l’activitat productiva, la creació de llocs de treball, l’autoocupació, el desenvolupament personal i familiar i la inclusió financera.
 • Disposa d’una àmplia oferta de microcrèdits adaptats a les necessitats d’emprenedors, microempreses, persones i famílies. Així mateix, ofereix serveis bancaris bàsics i gestiona l’activitat del Mont de Pietat, que facilita préstecs pignoratius a través de quatre oficines especialitzades.

El 2016, MicroBank ha seguit potenciant les línies d’activitat dirigides als col·lectius socialment més sensibles, amb l’objectiu de facilitar recursos que ajudin a generar oportunitats i contribueixin a millorar la seva qualitat de vida. Entre els quals destaquen:

 • Els Microcrèdits Socials: ofereixen finançament a nous emprenedors i els faciliten l’accés a suport tècnic i assessorament a través de més de 500 entitats col·laboradores.
 • Els Microcrèdits Confiança: financen la cobertura de necessitats bàsiques i projectes d’autoocupació de persones en situació d’exclusió social severa, les quals, a més, reben suport a través de grups d’ajuda mútua.
 • Els Préstecs Màster Erasmus+: perquè estudiants universitaris sense ingressos ni garanties puguin finançar els seus estudis de màster en un altre país europeu, i no comencin a pagar fins a un any després de finalitzar els estudis.
 • El programa d’Educació Financera: per a persones que vulguin rebre formació que els ajudi a millorar l’administració del seu pressupost familiar, conèixer millor els productes i serveis bancaris bàsics i prevenir el sobreendeutament.
18.608
Microcrèditsper a emprenedors i negocis concedits durant l’any

24.935
Llocs de treball creats gràcies als microcrèdits per a emprenedors i negocis

Premis EmprenedorXXI

Els Premis EmprenedorXXI identifiquen, reconeixen i acompanyen les empreses innovadores de recent creació amb un potencial de creixement més gran a Espanya. Aquests premis es concedeixen a través de Caixa Capital Risc i d’acord amb l’Empresa Nacional d’Innovació, ENISA.

Des de la seva creació el 2007, en el marc dels Dies de l’Emprenedor que se celebraven arreu d’Espanya, s’han invertit 4,28 milions d’euros en premis i accions d’acompanyament i s’ha generat una comunitat de 289 guanyadors.

El 87% de les empreses guanyadores dels premis EmprenedorXXI continuen actives i la majoria tenen una clara presència internacional