El 2016 s’ha superat l’equador del Pla Estratègic “Ser líders en confiança i rendibilitat” que CaixaBank va llançar el 2015 amb un horitzó de quatre anys. Avui podem dir que l’entitat avança molt favorablement en les principals línies d’actuació i que estem molt satisfets dels èxits assolits.

En aquests darrers dos anys, hem ampliat el nostre lideratge comercial gràcies a un model de banca basat en la proximitat, la qualitat de servei, una àmplia oferta de productes i serveis i una potent base tecnològica. Treballem, com sempre hem fet, per forjar relacions estables i duradores amb aquelles persones que han dipositat la seva confiança en nosaltres. Al tancament del 2016, gairebé el 30% dels espanyols eren clients de l’entitat, dos punts percentuals més que a l’inici del Pla, i el 26% ens considerava la seva entitat principal. Després del tancament de l’oferta d’adquisició d’accions de BPI, iniciem un projecte que ens ha de permetre estendre aquest lideratge comercial al conjunt de la península Ibèrica.

En l’àmbit digital, conscients dels molts reptes i oportunitats, seguim apostant per la innovació i les noves tecnologies a l’hora de relacionar-nos amb els nostres clients. La nostra ambició passa per continuar liderant el procés de transformació en què està immers el sector. La combinació de la nostra àmplia xarxa d’oficines amb una oferta digital i tecnològica de primer nivell és una fortalesa clau per poder oferir un servei de màxima qualitat als nostres clients.

Aquests progressos ens han ajudat a generar uns resultats molt positius el 2016 malgrat la complexitat de l’entorn, caracteritzat per uns tipus d’interès en mínims i el feble creixement dels balanços bancaris. Alhora, hem continuat reduint la taxa de morositat, que se situa significativament per sota de la mitjana del sector a Espanya. CaixaBank també manté uns nivells de solvència molt elevats, tal com va evidenciar el test d’estrès de l’EBA i del Banc Central Europeu. Superem folgadament els requeriments regulatoris mínims de capital i liquiditat.

La trajectòria d’èxit de CaixaBank s’ha aconseguit gràcies a una manera de fer banca que es fonamenta en uns valors corporatius sòlids que inclouen un compromís clar amb el conjunt de la societat. Potenciem la inclusió financera a través de l’activitat de MicroBank i amb la nostra presència al 93% dels municipis espanyols de més de 5.000 habitants. Hem demostrat també una sensibilitat especial a l’hora de gestionar les dificultats de moltes famílies en l’àmbit de l’habitatge, buscant solucions a través de la gestió del deute i programes de lloguer social. I, per descomptat, mantenim una estreta col·laboració amb l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa”, el nostre principal accionista. A través dels dividends rebuts de CaixaBank i altres participades, l’Obra Social disposa d’un pressupost de 510 milions d’euros el 2017 per millorar les oportunitats dels col·lectius més desfavorits.

Els èxits de CaixaBank no es podrien explicar sense la contribució i el gran acompliment del seu equip humà. Tenim una gran plantilla, que sent els valors de l’entitat i en el desenvolupament professional de la qual continuarem invertint. El seu compromís ens permet ser optimistes i confiar que seguirem liderant la banca del futur

Finalment, vull agrair, un any més, la confiança que ens dipositen els nostres clients i els nostres accionistes. Amb tots ells esperem continuar compartint un llarg recorregut de creació de valor.