L'Informe Corporatiu Integrat presenta el model de gestió i l'estratègia en matèria econòmica, social, ambiental i de govern corporatiu de CaixaBank.

El convidem a entrar i conèixer les principals iniciatives i projectes desenvolupats durant el 2016.