INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ

CaixaBank és l’entitat líder en banca minorista a Espanya i un dels agents econòmics clau del país. A aquesta posició de lideratge s’hi sumen més d’un segle de ferm compromís social i la voluntat de ser reconeguda com a paradigma de banca social i responsable.

Aquest posicionament i actitud es tradueixen en l’adopció d’un paper proactiu i decisiu en el desenvolupament sostenible de l’entorn. Per això, l’entitat treballa per maximitzar la seva contribució al creixement econòmic i donar resposta als reptes socials i ambientals més urgents.

De manera coherent, CaixaBank col·labora també en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom.

El present informe, el segon informe d’impacte de CaixaBank, ofereix un resum dels indicadors clau que avalen i quantifiquen l’impacte positiu del banc en els territoris en els quals és present.