MEDI AMBIENT

CAP A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI

CaixaBank gestiona el negoci i els seus productes i serveis en el marc del seu compromís amb el respecte de l’entorn i les persones. De manera coherent, dóna suport a les iniciatives i projectes més respectuosos amb el medi ambient i que contribueixin a prevenir, mitigar i donar resposta al canvi climàtic.

ALIANCES I ADHESIÓ A INICIATIVES

Signant dels Principis d’Equador des del 2007, per evitar, minimitzar, mitigar i esmenar en la mesura del possible els riscos potencials per a l’entorn o la comunitat en el finançament de projectes d’inversió

El 2016, dels 13 projectes finançats, amb una inversió global de 5.954 M€ i la participació de CaixaBank superior a 778 M€

11 han estat categoritzats com a B, amb possibles impactes socials o mediambientals adversos limitats i fàcilment mitigables

2 com a C, amb impactes potencials mínims o sense impactes adversos

CaixaBank disposa de procediments interns per aplicar un procediment simplificat a operacions de finançament de projectes de menys import, a partir de 5 M€


És una de les entitats líders

en la lluita contra el canvi climàtic a nivell global:

Per tercer any consecutiu, forma part de l’índex “Climate A List”, que inclou les 193 empreses de tot el món amb les millors valoracions segons l’organització mediambiental CDP

Signant des del 2015 dels Principis dels Bons Verds


Participa en el Grup Espanyol de Creixement Verd, que impulsa el creixement econòmic lligat a una economia baixa en carboni


Forma part del Clúster de Canvi Climàtic, un fòrum de diàleg empresarial i intercanvi de coneixement en relació amb el canvi climàtic

FINANÇAMENT I OFERTA COMERCIAL

3.081 MWh
de potència instal·lada
en els 21 projectes d’energies renovables finançats el 2016
882 M€ volum finançament concedit el 2016
Més de 15.350 MW de potència instal·lada des del 2011

24 préstecs de la línia d’ecoFinançament
per a projectes agraris de desenvolupament sostenible, relacionats amb l’eciència energètica i l’ús de l’aigua, l’agricultura ecològica, les energies renovables, la gestió de residus o el desenvolupament de l’entorn rural
874.200
576 ecoPréstecs i ecoMicrocrèdits finançats
2,56 M€ concedits
Per a la compra de vehicles i electrodomèstics eficients, cotxes i reformes a la llar per a la millora de la seva eficiència energètica
Per a inversions que millorin l’eficiència en el consum de recursos, productes i serveis ecològics –com ecoturisme–, reciclatge i tractament de residus, etc.

7,94 M€ volum del MicroBank Fons Ecològic
que inverteix en fons ecològicament responsables de sectors com les energies renovables, l’alimentació ecològica, el reciclatge o el tractament d’aigües

817 comptes verds de MicroBank, que col·laboren amb WWF en la conservació del medi ambient i el desenvolupament sostenible
10.000 € destinats, a través dels comptes verds,
al programa de reforestació de l'ONG
1.000 arbres plantats

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Pla en marxa per ser Carbon Neutral el 2018

20.239 t de CO2 compensades, corresponents a l’ús de combustibles, gasos de refrigeració i el consum d’energia elèctrica a la xarxa d’oficines i els serveis centrals de CaixaBank durant el 2015 (segons els càlculs de la petjada de carboni)

Compensació efectuada mitjançant la compra de crèdits en un projecte del mercat voluntari d’emissions

  • Aprovat pel VCS (Verified Carbon Standard)
  • Destinat a frenar la desforestació amazònica i afavorir el desenvolupament econòmic dels agricultors de la regió de Madre de Dios, al Perú

Reducció de les emissions associades al consum energètic

99% d’energia verda consumida: la pràctica totalitat de l’energia consumida

Primera organització espanyola adherida a la iniciativa RE100:

  • En aquesta llista hi figuren els líders mundials compromesos amb l’ús d’energies verdes
  • L’objectiu de CaixaBank: 100% de consum elèctric d’origen renovable en tres anys, coincidint amb la culminació del Pla Estratègic

22.220 Smart PC desplegats, amb un consum energètic un ~25% inferior

6.695 MWh d’estalvi anual estimat amb el canvi a il·luminació LED de rètols i il·luminació en recintes 24 h

Certificat LEED Gold, la certificació internacional més prestigiosa per identificar edificis sostenibles, per al Centre de Processament de Dades de Cerdanyola CD2


Es minimitza l’ús de paper

11% vs. 2015, en el consum de paper

99%* del paper consumit és reciclat

14,4 milions de documents digitalitzats el 2016


* Últimes dades disponibles (3T 2016)