CaixaBank es caracteritza per unir la seva activitat financera amb un ferm compromís social i una vocació de treball a favor de l’interès general.

Per la seva posició de lideratge en el sector i la seva manifesta voluntat transformadora, CaixaBank és un dels agents econòmics clau de la societat espanyola; una responsabilitat que assumeix plenament, conscient del seu paper decisiu en el desenvolupament de l’entorn. Per això, l’entitat prova en tot moment de maximitzar la seva contribució al creixement econòmic, a la resolució dels reptes socials més urgents i a la promoció de la sostenibilitat ambiental.

El present informe quantifica aquest impacte positiu de CaixaBank en els territoris en què opera i recull els principals indicadors que ho avalen.