CAP A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI

CaixaBank gestiona el negoci i els seus projectes, productes i serveis en el marc del seu compromís amb el respecte i la protecció de l’entorn i les persones. Per això, dóna suport a les iniciatives i els projectes més respectuosos amb el medi ambient i que contribueixin a prevenir, mitigar i donar resposta al canvi climàtic.

ADHESIÓ ACTIVA A LES PRINCIPALS INICIATIVES

Signant dels Principis d’Equador des del 2007, que aplica per evitar, minimitzar, mitigar i posar remei en la mesura del possible als riscos potencials per a l’entorn o la comunitat en el finançament de projectes d’inversió.

Més de 17.808 M€
d’inversió
global en 14 projectes:

12 han estat categoritzats com a B, amb possibles impactes socials o ambientals adversos limitats i fàcilment mitigables
2 com a C, sense impactes o amb impactes potenciales mínims

Per a projectes a partir de 5 M€, CaixaBank aplica un procediment simplificat de gestió del risc social i ambiental


Màxima puntuació possible en el CDP

CaixaBank va obtenir un 100A en el rànquing “The Climate A List” de CDP. Aquest índex global avalua la transparència i l’actuació de les empreses davant el canvi climàtic, la qual cosa la situa entre els líders corporatius en gestió mediambiental a nivell internacional.

Signant el 2015 dels Principis dels Bons Verds.


Participa en el Grup Espanyol de Creixement Verd, que impulsa el creixement econòmic lligat al desenvolupament sostenible.


Forma part del Clúster de Canvi Climàtic de Forètica, un fòrum de diàleg empresarial i intercanvi de coneixement en relació amb el canvi climàtic.

FINANÇAMENT I OFERTA COMERCIAL SOSTENIBLE

583 ecoPréstecs
finançats per a la compra de vehicles i electrodomèstics eficients, cotxes i reformes a la llar per a la millora de la seva eficiència energètica.
1,58 M€ concedits

53 ecoPréstecs per a projectes agraris
relacionats amb l’eficiència energètica i l’ús de l’aigua, l’agricultura ecològica, les energies renovables, la gestió de residus o el desenvolupament de l’entorn rural.
3,58 M€ concedits
Nou conveni el 2015 per a la instal·lació de tecnologia solar fotovoltaica per a clients amb instal·lacions agropecuàries.
643 ecoMicrocrèdits
concedits, per a inversions que millorin l’eficiència en el consum de recursos, productes i serveis ecològics –com ecoturisme–, reciclatge i tractament de residus, etc.
1,75 M€ concedits

12.275 MW
de potència instal·lada en els projectes d’energies renovables finançats des del 2011.

8,3 M€ en el MicroBank Fons Ecològic,
que inverteix en fons ecològicament responsables de sectors com les energies renovables, l’alimentació ecològica, el reciclatge o el tractament d’aigües.

3.965 comptes verds de MicroBank,
que col·laboren amb WWF en la conservació del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
Més de 16.000
destinats, a través dels comptes verds, al programa de reforestació de l’ONG.
Més de 1.600 arbres plantats.

MINIMITZACIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI

Carbon neutral el 2018
  • CaixaBank ha aprovat un pla per ser Carbon neutral el 2018.
  • Es compensen el 100% de les emissions de CO2 derivades de l’activitat de CaixaBank duta a terme als Serveis Centrals (abastos 1 i 2) i a la xarxa territorial (consum elèctric i de combustible).

98,75% d’energia verda
La pràctica totalitat de l’energia elèctrica consumida per CaixaBank prové de fonts d’energia renovable.
  • 13.100 Smart PC desplegats, amb un consum energètic un ~25% inferior, dins d’un pla de substitució d’ordinadors
  • El 77% dels contractes se signen digitalment, quan els gestors disposen d’un equip mòbil.
  • Un dels Centres de Processament de Dades (CPD) disposa del certificat LEED de plata com a espai responsable amb el medi ambient i l’altre està en procés de certificació.
  • 57.407 MWh d’estalvi energètic previst per al 2015 i més de 2,9 milions de MWh el 2017, gràcies a la substitució de 5.600 rètols d’oficines per d’altres amb leds.

99% del paper consumit és reciclat
i la resta està certificat segons el Forest Stewardship Council (FSC) i l’Ecoetiqueta Europea com a provinent de boscos gestionats de manera sostenible.
8,7% vs. 2014, reducció del consum de paper per empleat