Qualitat, confiança i compromís social

El nostre model El nostre model
El nostre model
SOM UN
banc socialment responsable.
El nostre model es basa en la cerca d’una rendibilitat sostenible i una gestió coherent amb els nostres valors corporatius: qualitat, confiança i compromís social
Som i volem continuar sent un banc de confiança per als nostres clients i la societat en general, i mantenir una institució exemplar.

Som i volem continuar sent un banc amb vocació social, mantenir el nostre compromís amb les persones i els territoris i contribuir a donar resposta als reptes principals de l’entorn.
CaixaBank, un banc diferent…
Pels orígens

Pels orígens

La responsabilitat i el compromís social formen part del nostre ADN com a hereus d’una institució centenària dedicada al desenvolupament socioeconòmic del territori.

Per l’actuació responsable

Per l’actuació responsable

Treballem perquè se’ns reconegui com una institució exemplar que ofereix un servei excel·lent, amb una conducta íntegra i les millors pràctiques de govern i gestió.

Pel compromís social

Pel compromís social

Som un banc amb vocació social i prioritzem el foment de l’estalvi i la previsió, la inclusió financera i les polítiques actives d’ajut a problemes socials amb un compromís que va més enllà de l’activitat financera.

Banca socialment responsable

Banca socialment responsable

Descobreix el nostre model de banca socialment responsable. Perquè som molt més que un banc.