Qualitat, confiança i compromís social

Informe d'impacte socioeconòmic 2017 Informe d'impacte socioeconòmic 2017
El nostre model > Impacte Socioeconòmic
A CaixaBank
QUANTIFIQUEM L’IMPACTE POSITIU DE LA NOSTRA
ACTIVITAT ALS TERRITORIS EN QUÈ OPEREM
Amb aquesta finalitat, recollim els principals indicadors relatius a la contribució al creixement econòmic, la resolució dels reptes socials més urgents i la promoció de la sostenibilitat ambiental, conscients que som un dels agents econòmics clau del país.
Contribuïm a l´economia

Més informació: www.CaixaBank.com/informeimpacte2017