Qualitat, confiança i compromís social

Impulsar allò que cal impulsar ens fa diferents Impulsar allò que cal impulsar ens fa diferents
Inclusió financera > Microfinances
A CaixaBank
donem suport a emprenedors i famílies
amb més de 145.000 microcrèdits concedits
A través de MicroBank, entitat de referència a Europa en microfinances, l’últim any hem concedit més de 145.000 microcrèdits que han ajudat a posar en marxa milers de projectes. Una iniciativa que ha contribuït a generar, des que va començar, més de 181.000 llocs de treball.
147.389 microcrèdits concedits l’any 2017

microcrèdits
concedits l’any 2017

893,7 milions d’euros de volum de concedits

milions d’euros
de volum de concedits

6.063,5 euros de volum mitjà de les operacions

euros de volum mitjà
de les operacions

44% dels microcrèdits es concedeixen a dones

dels microcrèdits
es concedeixen a dones