CaixaBank
al detall

Projecte de fusió
CaixaBank-Bankia

El passat 17 de setembre, els Consells d'Administració de CaixaBank i Bankia van aprovar el projecte de fusió per absorció de Bankia per part de CaixaBank, que consisteix en una equació de canvi de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia.

Aquesta operació suposa la creació del banc líder del sistema financer espanyol, amb una presència territorial molt equilibrada i amb els recursos i la capacitat per fer front als reptes del sector.

Líder destacat
del sistema financer espanyol

La nova entitat, que mantindrà la marca CaixaBank, superarà els 664.000 milions en actius totals i es convertirà en el banc més gran del mercat domèstic, amb una posició rellevant en l'àmbit europeu i una capitalització borsària superior als 16.000 milions d'euros. A més a més, reforçarà el seu lideratge en banca retail a Espanya, amb més de 20 milions de clients i la primera posició en la quota de mercat de tots els productes clau.

Actius
totals1

Clients

Quota en actius sota gestió i assegurances

Dades a juny 2020 CABK + BKIA
Total actius
(milers MM€)
664,0
Cartera de crèdit
(milers MM€)
368,5
Recursos clients
(milers MM€)
555,4
Actius sota gestió2
(milers MM€)
128,9
Capital
(milers MM€)
38,9
Clients-Espanya
(milions)
~20
Oficines-Espanya
(milers)
6,3
Empleats
(milers)
51,5

Quotes de mercat

Dipòsits3

24%

Estalvi a
llarg termini4

29%

Crèdit al
consum

23%

Crèdit a
empreses

24%

Finançament
hipotecari

28%

1. Per actius totals a Espanya (suma d'actius de les dues entitats pretransacció): ~627.000 MM€.

2. Fons d'inversió i plans de pensions.

3. Total dipòsits a Espanya.

4. Quota agregada en fons, plans i assegurances d'estalvi. Per a Bankia, s'assumeix la totalitat de la Bankia Mapfre Vida.

Equació de bescanvi

L'equació de bescanvi aprovada consistirà en 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia. El preu pactat inclou una prima del 20% al tancament del 3 de setembre, el dia anterior a la comunicació al mercat de l'existència de negociacions sobre l'operació. A més a més, suposa una prima del 28% sobre la mitjana de cotitzacions dels darrers tres mesos.

1. A partir de les projeccions financeres basades en el consens d'analistes publicat per CaixaBank i Bankia en els seus llocs web respectius.

Estructura accionarial

Els accionistes de CaixaBank representaran, inicialment, el 74,2% del capital de la nova entitat i els de Bankia, el 25,8%. CriteriaCaixa, entitat controlada al 100% per la Fundació Bancària “la Caixa”, es mantindrà com a accionista de referència amb prop del 30% de l'accionariat, mentre que el FROB n'ostentarà el 16,1%. L'estructura accionarial de l'entitat combinada es completarà amb el 37% corresponent a inversors institucionals i el 17%, a accionistes minoristes.

Govern corporatiu

El Consell d'Administració de la nova entitat, que se sotmetrà a l'aprovació de les Juntes Generals d'Accionistes, continuarà complint amb les millors pràctiques en govern corporatiu. Els consellers independents suposaran un 60% i la representació de les dones, el 33% del total de consellers.

Per procedència

Per categoria

En % del nombre
total de Consellers

33% Dones

60% Independents

Calendari previst

SETEMBRE

Anunci de la
transacció

OCTUBRE

Consells
d'Administració:
aprovació dels
informes de fusió i
convocatòries de
les Juntes Generals
d'Accionistes

NOVEMBRE

Juntes
Generals
d'Accionistes

PRIMER TRIMESTRE

Autoritzacions
regulatòries

Tancament
de la fusió

Una gran oportunitat per generar valor

Aquesta operació de fusió constitueix un projecte de creació de valor per a clients i accionistes i millora els nivells d'eficiència i de rendibilitat, a partir d'una base de clients excel·lent, molt diversificada en activitats i geogràficament, amb accés a una plataforma de distribució única i a la millor oferta de productes i de serveis.

01

Creació del líder destacat del sistema financer espanyol, amb els recursos i la capacitat per donar suport al creixement econòmic de manera sostenible

02

Complementarietat territorial i de productes que permet la generació d'ingressos i importants estalvis de costos

03

Elevada fortalesa financera de l'entitat combinada, que parteix també amb nivells de morositat baixos i nivells d'aprovisionament alts

04

Projecte de creació de valor per a tots els accionistes, amb millora de l'eficiència i de la rendibilitat

Generació
de nous
ingressos

(100% previst
per a l'any 5)

+290MM€

(abans d'impostos)

Estalvis de
costos anuals

(2023 E)

+770MM€

(abans d'impostos)

Ràtio CET1

Proforma març 2021
postintegració
i ajustaments

11,6%

 

Ràtio de mora

Ràtio proforma
entitat combinada
juny 2020

4,1%

 

RoTE estimat(basat en el consens
d'analistes)

des de 2022

>8%

 

Les claus del projecte de
fusió CaixaBank-Bankia

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, explica els aspectes més rellevants del projecte de fusió per absorció de Bankia per part de CaixaBank.

L'acció de
CaixaBank

Evolució de l'acció

1,7225€

Tancament a 02-10-2020

7,12%

Respecte a la setmana anterior
(25-09-2020)

4,99%

Respecte al mes anterior
(30-09-2020)

Variació de les
cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana -7,1% 1,9% -0,5% 2,2%
Mes en curs -5,0% 0,6% -1,9% -0,6%
El 2020 -38,4% -29,3% -52,6% -44,0%
Últims 12 mesos -25,1% -24,2% -47,3% -35,1%


Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

10.303

Capitalització borsària

Milions d’euros

17,2

Volum negociat1

Milions d’euros

46,1%

Volatilitat

12 mesos

9,1x

PER 2021

Vegades

0,42x

P/ Valor teòric comptable

4,1%

Rendibilitat del dividend2

0,15

Benefici per acció3

2,38

Preu objectiu analistes4

1. Volum mitjà diari de l’any actual.

2. Segons dividend de l’exercici 2019.

3. Benefici dels últims 12 mesos.

4. Preu a 01-10-2020. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Les claus del període

El mes de setembre es va caracteritzar pels esdeveniments següents:

Remuneració a l'accionista exercici 2020

L'expansió de la COVID-19 i les mesures adoptades per les autoritats per frenar-ne la propagació tindran un gran impacte en l'economia global. Amb l'objectiu d'acomodar la posició del banc a aquest nou entorn, la política de dividends per a l'exercici 2020 consistirà en la distribució d'un dividend en efectiu no superior al 30% del benefici net consolidat reportat i mitjançant un únic pagament amb periodicitat anual. 1

Així mateix, l'entitat pretén distribuir en el futur l'excés de capital per sobre de la ràtio de solvència CET1 del 12% en forma de dividend extraordinari i/o de recompra d'accions, no abans del 2021 i condicionat al retorn de la situació macroeconòmica en què opera el Grup a un entorn de normalitat.

1. Pagament subjecte a les aprovacions corresponents per part de la Junta General d'Accionistes.

Avantatges per
a accionistes

Noves activitats disponibles a CaixaForum

Si vol reservar plaça per a alguna de les activitats proposades, enviï'ns un correu electrònic a accionista@caixabank.com, en què indiqui l'activitat a la qual vol assistir, el nom complet i el DNI. Places limitades.

Ofertes exclusives per a accionistes

25% dte.

Vidres graduats

Oferta vàlida fins al 31-10-2021

Gaudeixi d'un 25% de descompte en vidres graduats, tant per a ulleres de vista com de sol. Per beneficiar-se del descompte, indiqui el codi CAIXABANK i l'article que li interessa a través del correu electrònic hola@laopticaonline.es o trucant al telèfon 639 523 054.

Accedeixi aquí

15% dte.

Pàdel

Oferta válida hasta el 31-10-2021

Obtingui un 15% de descompte en la compra de les millors pales de pàdel, bossa portaraquetes, sabatilles i roba de pàdel a través de la botiga on line Padel point. Per beneficiar-se del descompte, introdueixi el codi CAIXABANK en el moment de fer la seva compra.

Accedeixi aquí