CaixaBank
al detall

Resultats
Primer trimestre del 2020

Durant el primer trimestre de l'any, el Grup CaixaBank va obtenir un benefici atribuït de 90 milions d'euros, un 83,2% menys respecte del mateix període de l'exercici anterior.

El resultat reflecteix l'esforç de cobertura de riscos que s'ha fet i que incorpora una provisió extraordinària de 400 milions d'euros en un exercici de prudència per l'afectació que podria tenir la COVID-19 en els resultats futurs de l'entitat.

90 MM€

Resultat atribuït
al Grup CaixaBank

400 MM€ de provisió
extraordinària per la COVID-19

Missatges principals

Compte de
resultats

Gener-març
En milions d'euros / % 2020 2019 Variació
Marge d'interessos 1.200 1.237 (3,0%)
Comissions netes 658 612 7,6%
Ingressos core 2.045 2.027 0,9%
Marge brut 1.983 2.109 (6,0%)
Despeses d'administració i d’amortització recurrents (1.188) (1.204) (1,3%)
Marge d'explotació 796 905 (12,1%)
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 796 905 (12,1%)
Resultat atribuït al Grup 90 533 (83,2%)

Balanç i qualitat
creditícia

Solvència i liquiditat

12%

CET1

96.227MM €

en actius líquids

Evolució dels actius líquids
En milers de milions d’€

Morositat

58%

Ràtio de cobertura

3,6%

Ràtio de morositat

Evolució de la ràtio de morositat
En percentatge (%)

Enfortiment del lideratge en banca digital

Nombre de clients

15,5MM

13,6 CaixaBank + 1,9 BPI

Clients digitals1

6,5MM

Espanya

Nombre d'oficines

3.846

Espanya

Xarxa de caixers

9.041

Espanya

1. Clients digitals actius, durant els últims 12 mesos. Inclou particulars entre 20-74 anys.

Quotes de mercat a Espanya

28,2%

Assegurances de
vida

27,6%

Nòmines
domiciliades

25,6%

Plans de
pensions

23,3%

Facturació
de targetes

17,3%

Fons
d'inversió

16,0%

Crèdit

Presentació de resultats
de CaixaBank 1T 2020

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank,
va presentar els resultats del primer trimestre de 2020
en una roda de premsa celebrada el passat 30 d'abril.

L'acció de
CaixaBank

Evolució de l'acció

1,6500€

Tancament a 08-05-2020

0,55%

Respecte a la setmana anterior
(30-04-2020)

0,55%

Respecte al mes anterior
(30-04-2020)

Variació de les
cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana 0,5% -2,0% -4,4% -2,5%
Mes en curs -2,9% 0,0% -7,8% -1,1%
El 2020 -41,0% -29,0% -46,6% -44,4%
Últims 12 mesos -41,6% -26,5% -50,5% -44,3%


Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

9.869

Capitalització borsària

Milions d’euros

19,3

Volum negociat1

Milions d’euros

41,0%

Volatilitat

12 mesos

12,8x

PER 2020

Vegades

0,41x

Valor teòric comptable

4,2%

Rendibilitat del dividend2

0,13

Benefici per acció3

2,24

Preu objectiu analistes4

1. Volum mitjà diari de l’any actual.

2. Segons dividend a compte de l’exercici 2019.

3. Benefici de l’any en curs.

4. Preu a 04-05-2020. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Les claus del període

El mes d'abril es va caracteritzar pels esdeveniments següents:

Remuneració a l'accionista exercici 2020

L'expansió de la COVID-19 i les mesures adoptades per les autoritats per frenar-ne la propagació tindran un gran impacte en l'economia global. Amb l'objectiu d'acomodar la posició del banc a aquest nou entorn, la política de dividends per a l'exercici 2020 consistirà en la distribució d'un dividend en efectiu no superior al 30% del benefici net consolidat reportat i mitjançant un únic pagament amb periodicitat anual.1

Així mateix, l'entitat pretén distribuir en el futur l'excés de capital per sobre de la ràtio de solvència CET1 del 12% en forma de dividend extraordinari i/o de recompra d'accions, no abans del 2021 i condicionat al retorn de la situació macroeconòmica en què opera el Grup a un entorn de normalitat.

1. Pagament subjecte a les aprovacions corresponents per part de la Junta General d'Accionistes.

Avantatges per
a accionistes

Nou sorteig per a
accionistes de CaixaBank

Coneix el nostre perfil de Twitter @AccionistesCABK?

En el nostre perfil de Twitter trobarà la informació més rellevant i actualitzada per als accionistes de CaixaBank. Segueixi’ns i podrà guanyar un dels sis Smartphone Samsung Galaxy S20+ 5G que sortegem.

Ofertes exclusives per a accionistes

25% dte.

Parament de la llar

Oferta vàlida fins al 31-05-2021

Laroom li ofereix un 25% de descompte en la compra de productes per a la llar a través de la seva botiga online. Per beneficiar-se del descompte, introdueixi el codi caixabank25 en el moment de fer la seva compra.

Accedeixi-hi aquí

25% dte.

SaludBox

Oferta vàlida fins al 31-05-2021

Gaudeixi d'un 25% de descompte en la compra de complements alimentaris a través de la botiga online Saludbox. Per beneficiar-se del descompte introdueixi el codi CAIXABANK25 en el moment de fer la seva compra.

Accedeixi-hi aquí