Newsletter març 2021

01 CaixaBank al detall

Perspectives 2021: una recuperació en forma de V, de vacuna

Recesión abrupta y generalizada durante el año 2020

Recessió abrupta i generalitzada durant l'any 2020

El 2020, la COVID-19 i les restriccions a l'activitat necessàries per contenir-la van sumir tot el món en una recessió abrupta i generalitzada, amb una caiguda estimada del PIB mundial del 3,5%. L'impacte econòmic es va notar amb força durant el primer semestre de l'any. Després d'aquests enfonsaments, la retirada de les restriccions a la mobilitat va accionar una reactivació econòmica que s'espera que tingui continuïtat el 2021 i que s'hauria d'accelerar de la mà de les vacunes contra la COVID-19.

La vacuna contra la COVID-19, un èxit mèdic sense precedents: es tracta d'una vacuna contra un coronavirus que fa de mal combatre (tal com ho demostra la manca d'efectivitat de les vacunes contra el SARS o el MERS), desenvolupada en mesos —i no en anys, com era habitual— i, diverses d'elles, a partir d'una tècnica (ARN missatger) innovadora en vacunes autoritzades per al seu ús en humans.

Perspectives creixement econòmic any 2021

Durant els pròxims mesos, l'evolució de la pandèmia i la capacitat de producció i de distribució de les vacunes aniran determinant la capacitat de recuperació de l'activitat econòmica. Tanmateix, quan els grups de més risc hagin estat immunitzats, una fita que probablement s'assolirà durant el segon trimestre en bona part dels països desenvolupats, hom confia que les restriccions a la mobilitat es podran anar relaxant de manera notable i generalitzada, la qual cosa ha de propiciar una millora del sentiment i ha de donar tracció a la recuperació.

En conseqüència, els grans números indiquen el següent:

PIB mundial: creixement mundial

Variació interanual (%)

PIB mundial: crecimiento mundial
01

Creixement mundial del 5,5% el 2021, amb la Xina en fases avançades de la recuperació, amb un creixement del +8,3% a l'any.

02

Els Estats Units estan sortint de la recessió a un ritme raonable, amb un creixement del +4,9% el 2021.

03

Zona euro, una mica més endarrerida, avança a un ritme destacable del +4,3%. Per a Espanya es preveu un creixement del +6,0% el 2021.

Un paper fonamental de la política econòmica

Totes les esferes de la política econòmica, tant en el pla fiscal com en el monetari, van reaccionar amb contundència el 2020 i tot apunta que continuaran molt actives el 2021, tant als EUA com a Europa. A més, a Europa, cal destacar l'aprovació del Pla de Recuperació proposat per la Comissió Europea (l'anomenat NGEU, per Next Generation UE), que afavorirà una reactivació sincronitzada a escala europea.

La magnitud de l'impuls econòmic que es vol dur a terme és molt remarcable: 360.000 milions d'euros en préstecs i 390.000 en transferències. A més, el Pla ofereix al·licients per transformar i modernitzar les economies —amb èmfasi en les transicions tecnològica i ambiental— i conté elements, com l'emissió de deute comunitari en volums significatius, que podrien assentar les bases per fer un salt endavant en matèria de construcció europea.

Balanços de la Fed i del BCE

En dòlars i en euros, base 100=set. 2008

Evolución de los activos líquidos
Evolución de los activos líquidos

Riscos a la baixa, a curt termini, però a l'alça, a mitjà termini

El balanç de riscos, que clarament ha estat esbiaixat a la baixa el 2020, canviarà amb l'avenç del procés de vacunació.

Balanç de riscos desfavorable

Durant els mesos més immediats, els riscos encara són a la baixa, fonamentalment per possibles noves onades del virus i per l'impacte que puguin tenir les noves variants. No es pot descartar que la complaença que envolta els mercats financers doni lloc a una etapa de més sensibilitat als riscos macrofinancers o que la situació política, delicada a moltes zones, generi sorpreses negatives.

Balanç de riscos favorable

En canvi, a mesura que avança la campanya de vacunació dels grups més sensibles, el balanç de riscos es torna més favorable. Cal no descartar que la recuperació de la confiança sigui més gran del que s'esperava i que l'activitat en els sectors més afectats sorprengui positivament.

Perspectives macroeconòmiques
Espanya 2021

Enric Fernández, director corporatiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank, explica en el vídeo següent quines són les perspectives de l'economia espanyola per a l'any 2021.

02 L'acció de CaixaBank

Evolució de l'acció

2,473€

Tancament a 05-03-2021

2,74%

Respecte a la setmana
anterior
(26-02-2021)

17,70%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2020)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana 2,7% 0,8% 2,7% 3,8%
Mes en curs 2,7% 0,8% 2,7% 3,8%
El 2021 17,7% 2,6% 17,8% 18,0%
Últims 12 mesos 6,0% -7,0% 0,5% 7,6%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

14.792

Capitalització borsària

Milions d’euros

11,9

Volum negociat1

Milions d’euros

48,4%

Volatilitat

12 mesos

12,2x

PER 2021

Vegades

0,59x

P/ Valor teòric comptable

2,8%

Rendibilitat del dividend2

0,20

Benefici per acció3

2,58

Preu objectiu analistes4

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Segons dividend pagat durant els últims 12 mesos.

3. Benefici dels últims 12 mesos.

4. Preu a 04-03-2021. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

El mes de febrer es va caracteritzar pels esdeveniments següents:

La Reserva Federal (Fed) i el Banc Central Europeu (BCE) van mantenir el rumb acomodatici.

En les actes de la seva última reunió, la Fed va deixar clar que la seva intenció és donar suport a la recuperació econòmica i al mercat laboral. Així, doncs, malgrat admetre que les perspectives econòmiques han millorat respecte del desembre, les actes van reafirmar la intenció de mantenir la política monetària acomodatícia actual, amb el tipus d'interès de referència ancorat en el 0% i les compres mensuals d'actius estables en els 80.000 i 40.000 milions de dòlars de treasuries i MBS, respectivament. Les actes també van subratllar que la Fed considera que els riscos a l'estabilitat financera són «elevats», tot i que Jerome Powell li restés importància al tema durant la roda de premsa postreunió. Per part seva, les actes del BCE també van mostrar la necessitat de mantenir una política monetària acomodatícia. Així mateix, els membres del comitè van destacar la incertesa al voltant de les perspectives d'inflació a mitjà termini, però van convenir que era important no confondre un repunt eventual amb un augment sostingut de la inflació.

L'activitat econòmica nord-americana es continua recuperant mentre la Fed reafirma la seva política acomodatícia.

L'índex de confiança del consumidor elaborat pel Conference Board va augmentar per segon mes consecutiu al febrer (fins als 91,3 punts) i s'acosta a la mitjana històrica més recent, tot i que encara se situa lluny dels màxims assolits durant els darrers anys. En aquest context de recuperació, encara incompleta, i de debat sobre els riscos inflacionistes que es poden derivar del paquet fiscal d'1,9 bilions de dòlars —ja aprovat per la Cambra de Representants i camí del Senat—, diversos membres de la Fed han reiterat la intenció de continuar donant suport a l'economia. En la mateixa línia, les vendes detallistes van augmentar de manera molt sòlida al gener (+5,3% respecte del mes anterior) gràcies a la reobertura d'espais comercials i d'oci, i al paquet fiscal aprovat al final de desembre de 0,9 bilions de dòlars, en què es va incloure una nova ronda de xecs directes als ciutadans. Al seu torn, la producció industrial també va augmentar durant el mes per sobre del que s'havia previst (+0,9%).

La Comissió Europea espera una recuperació més ràpida de l'economia a la zona de l’euro.

La Comissió Europea preveu un creixement del 3,8% els anys 2021 i 2022, fet que representa que l'activitat econòmica de la zona de l'euro assoliria els nivells precrisi durant la segona meitat de 2022 (enfront del 2023 de les previsions anteriors). Novament, les economies més afectades per la COVID-19 i més dependents del turisme —com ara Espanya i Itàlia— continuaran sent les que triguin més a recuperar-se. Per part seva, l'índex de sentiment empresarial (ESI) elaborat per la Comissió va augmentar al febrer (93,4 respecte del 91,5 del gener), tot i que encara continua en nivells clarament inferiors al nivell precrisi. Per països, l'índex va augmentar a Alemanya, a França i sobretot a Itàlia —en part a causa de l'optimisme per la formació del nou Govern—, però va caure a Espanya.

El consum espanyol es manté contingut al febrer.

L'indicador CaixaBank de consum va caure un 12% interanual en la mitjana de les tres primeres setmanes del febrer, fet que suposa un deteriorament respecte dels registres de gener d'un −8% interanual. En aquest context d'activitat frenada pels rebrots, la inflació es va moderar fins al 0% al febrer, 5 dècimes per sota de la dada de gener. Cal destacar l'ajust a la baixa dels preus de l'electricitat, després de tres mesos consecutius de fortes pujades, i la continuada moderació dels preus dels serveis d'allotjament i de paquets turístics. Quant al mercat laboral espanyol, l'afiliació —en termes desestacionalitzats— va augmentar moderadament al gener (+40.000 afiliats) fins als 19,1 milions de persones. El nombre d'empleats en ERTO es va situar en 718.000 al gener de mitjana, una xifra similar a la de mesos anteriors (739.000 al final del mes). Per part seva, l'atur registrat —en termes desestacionalitzats— va baixar al gener en 18.000 persones fins als 3,85 milions. Tanmateix, el nombre d'aturats és molt superior al d'ara fa un any (+711.000 persones, +21,8% interanual).

Remuneració a l'accionista exercici 2020

Remuneración al accionista ejercicio 2020

El Consell d'Administració ha acordat proposar a la pròxima Junta General Ordinària d'Accionistes la distribució d'un dividend en efectiu de 0,0268 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis de l'exercici 2020, que s'abonarà, previsiblement, durant el segon trimestre de 2021.

Amb el pagament d'aquest dividend, l'import de la remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2020 serà equivalent al 15% sobre el resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia ajustat, en línia amb la recomanació feta pel Banc Central Europeu. L'abonament d'aquest dividend es farà per a totes les accions en circulació en el moment del pagament i queda subjecte a l'execució de la fusió amb Bankia i a la seva aprovació per part de la Junta General Ordinària d'Accionistes de 2021.

0,0268 € bruts/acció

1 únic pagament

03 Avantatges per a accionistes

Programa Aula, nou disseny i més recursos formatius a la teva disposició

Coneixes l'estructura i el nou disseny de continguts del programa de formació econòmica i financera per als accionistes de CaixaBank?

Dins el web corporatiu de CaixaBank, hi trobaràs el nou espai Aula, que ha estat estructurat en cinc grans blocs de continguts perquè puguis accedir de manera àgil i senzilla als diversos recursos formatius (webinars, Aula Talks, cursos...) que comparteixin una mateixa temàtica.

Les teves finances
Anàlisi empresarial
Entorn econòmic
Sector bancari
Mercats financers
Nou

Llançament podcast Aula

El podcast és una publicació digital amb contingut d'àudio que permet el consum d'informació en qualsevol moment i a qualsevol lloc. Pots escoltar-lo quan més et convingui i des de qualsevol dispositiu connectat a Internet (ordinadors, mòbils, tablets, televisors amb connexió...). A més a més, et permet la possibilitat de compartir-lo lliurement a través de les xarxes socials o d'aplicacions de missatgeria.

Iniciem aquest nou recurs formatiu amb la publicació, durant l'any 2021 i de forma periòdica, de 12 nous arxius d’àudio sobre economia i finances. Ja tens a la teva disposició els tres primers amb els títols següents: «Bitcoin, què és i com funciona», «Novetats fiscals per al 2021» i «La rebel·lió del petit inversor a Wall Street».

Programa Aula

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

10% dte.Electrodomèstics

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 09-04-2021

Aconsegueix un 10% de descompte en la compra dels millors electrodomèstics de la botiga del fabricant italià Smeg. Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de la teva compra.

Estambul Semana Santa

10% dte.Conserves de mar

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-01-2022

Gaudeix d'un 10% de descompte en la compra d'anxoves, bonítol, tonyina i especialitats a través de la botiga online Consorcio Gran Reserva. Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de la teva compra.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.