Newsletter juliol 2021

01 CaixaBank al detall

Liderant la
digitalització de la banca

La tecnologia i la digitalització són clau per al model de negoci de CaixaBank, que té la base de clients digitals més gran de tot Espanya i manté una posició de lideratge dins el sector. L' entitat té com a objectiu aprofitar les oportunitats que brinda la revolució digital per oferir el millor servei i optimitzar la capacitat de gestió en tots els àmbits de l'organització.

Recesión abrupta y generalizada durante el año 2020

Principals xifres

CaixaBank ofereix una plataforma única de distribució omnicanal i amb capacitat multiproducte que evoluciona constantment per anticipar-se a les necessitats i preferències dels clients.

10,4 MM de clients digitals a Espanya

70,5% dels clients particulars de CaixaBank són clients digitals1

Transaccions digitals a tancament de 2020:

Canal Mòbil

109 MMde compres fetes amb el mòbil

+2,3 MMde targetes baixades al telèfon mòbil

Millor banc digital en banca de particulars a Espanya 2020 per Global Finance

Banc més Innovador a Europa Occidental 2021 en els The Innovators

Mitjans de pagament

50.893 MM€facturació targetes

438.889punts de venda

3 MMclients de Bizum

Àmplia oferta de serveis de valor afegit en col·laboració amb tercers:

Models de relació digital

En la seva aposta per la digitalització, CaixaBank desenvolupa diversos models de relació digital i remota amb l'objectiu d'oferir una millor experiència de client i aconseguir una major eficiència en els serveis prestats.

Canal de banca online accessible per web i mòbil que agrupa tots els serveis digitals de l'entitat sota un mateix concepte.

Now Mobile app amb personalització i intel·ligència artificial que permet signar les transaccions des del mòbil

Millor aplicació mòbil de banca de particulars a Europa Occidental per Global Finance

Comunitat lifestyle amb oferta de serveis digitals i productes financers per promoure la fidelització dels clients més joves.

3 MM

clients d'imagin

Certificació
B CORP
pel seu impacte positiu en el medi ambient i en la societat

Servei remot amb gestor personal, creat per a clients amb perfil digital, poc ús de l'oficina i disponibilitat de temps reduïda.

1,4 MM

clients que utilitzen inTouch

CaixaBank ha iniciat el desplegament d'una nova plataforma tecnològica amb la finalitat d'oferir als caixers la mateixa operativa i imatge que a través de CaixaBankNow. ATMNow implica una adaptació completa a l'entorn de caixers de l'experiència d'ús i la qualitat de servei de la banca digital de CaixaBank, a més d'incorporar nous serveis i funcionalitats.

La tecnologia al servei de la gestió comercial

CaixaBank potencia l'aplicació de la tecnologia amb el propòsit d'impulsar l'eficàcia comercial, augmentar l'eficiència en els processos i facilitar el compliment normatiu.

Eficàcia comercial

Força de vendes amb smart PC1 ~100%

Vendes digitals
assegurances d'estalvi 2020 ~52%

# Clients que es connecten diàriament a Now ~3M

Assistent virtual: respostes automàtiques a empleats ~89%

Eficiència en els processos

Signatures
digitals2 ~99%

Processos
digitals3 ~100%

Automatització: tasques administratives a les oficines ~16%

Caixers automàtics: absorció tasques oficina4 ~94%

Selecció d'indicadors, Espanya (CaixaBank sense Bankia).
1. Desembre 2020.
2. Dades a setembre 2020.
3. Tant per cent (%) de documentació associada a la contractació de productes que s'ha digitalitzat.
4. Durant les hores d'obertura d'oficina.

Descobreix la
plataforma tecnològica dels
caixers CaixaBank

ATMNow, la nova plataforma per a caixers, ha estat dissenyada per transformar per complet l'experiència d'usuari i incorporar nous serveis i funcionalitats. Aquest projecte converteix CaixaBank en el primer banc del món a oferir una experiència totalment omnicanal, amb idèntic nivell de qualitat, imatge i servei en tots els seus canals digitals.

02 L'acció de CaixaBank

Evolució de l'acció

2,555€

Tancament a 09-07-2021

0,23%

Respecte a la setmana
anterior
(02-07-2021)

21,6%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2020)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana -0,2% -1,5% -1,6% -2,0%
Mes en curs -1,5% -0,5% -1,4% -1,8%
El 2021 21,6% 8,7% 26,8% 24,7%
Últims 12 mesos 30,9% 21,3% 54,4% 45,5%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

20.595

Capitalització borsària

Milions d’euros

12,7

Volum negociat1

Milions d’accions

48,0%

Volatilitat

12 mesos

8,1x

PER 2022

Vegades

0,68x

P/ Valor teòric comptable2

1,0%

Rendibilitat del dividend3

0,25

Benefici per acció4

3,08

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 09-07-2021 i VTC a tancament del 1T21.

3. Segons dividend pagat a càrrec a l’exercici 2020.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 08-07-2021. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Les claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

CaixaBank va arribar a un acord amb la representació legal dels treballadors sobre el procediment d'execució de reestructuració laboral.

En el context de la fusió recent per absorció de Bankia, el passat 2 de juliol, CaixaBank va arribar a un acord amb els representants d'una àmplia majoria dels treballadors per a l'execució d'un procés de reestructuració que afectarà 6.452 empleats. L'impacte associat al compte de pèrdues i guanys s'estima en uns 1.900 milions d'euros, amb un impacte associat en capital d'uns -90 punts bàsics en la ràtio de CET1 reportada el 31 de març de 2021, ambdós comptabilitzats durant el segon trimestre del 2021. Aquest acord permetrà l'obtenció d'un mínim de 770 milions d'euros en sinergies de costos totals, en línia amb els objectius anunciats en l'operació.

La Reserva Federal (Fed) va iniciar el debat sobre la reducció de les seves mesures d'estímuls i va avançar la primera pujada de tipus.

La Fed va mantenir sense canvis els seus instruments de política monetària, amb el rang oficial de tipus d'interès en l'interval 0,00%-0,25%  i les compres d'actius a un ritme mensual de 80.000 milions de dòlars en treasuries i 40.000 milions de dòlars en MBS. Això no obstant, el president Jerome Powell va confirmar que el Comitè va iniciar el debat sobre l'eventual reducció del programa de compres d'actius (tapering), tenint en compte, sobretot, el risc d'unes pressions inflacionistes més grans i una mica més persistents. Així mateix, la majoria dels membres de la Fed va afavorir avançar la primera pujada dels tipus oficials al 2023 (+50 p. b.), mentre que augmentaven els dissidents que esperen avançar-la al 2022 (+25 p. b.). Per part seva, el Banc Central Europeu (BCE) va revisar a l'alça les previsions de creixement i de la inflació per als anys 2021 i 2022, però no va modificar els seus estímuls monetaris amb la intenció de prevenir un tensionament eventual de les condicions financeres. Així, doncs, amb el programa de compres d'actius desplegat després de l'esclat de la pandèmia (PEPP) es continuaran adquirint 80.000 milions d'euros al mes durant el tercer trimestre de l'any. D’altra banda, l'objectiu d'inflació passa a ser simètric, al voltant del 2% (en comptes de «per sota, però a prop del 2%»), per la qual cosa el BCE tolerarà desviacions transitòries per damunt del 2% si fos necessari per contrarestar la pressió a la baixa que exerceix l'effective lower bound sobre les expectatives d'inflació.

Els Estats Units va tancar el segon trimestre de l'any amb avenços sòlids en l'activitat i pressions inflacionistes.

L'índex de confiança del consumidor elaborat per The Conference Board va escalar fins a situar-se en el màxim des del febrer de 2020 (127,3 punts al juny), molt per sobre de la mitjana de l'últim decenni. En la mateixa línia, l'índex de sentiment empresarial de manufactures (ISM) es va situar en una còmoda zona expansiva, malgrat el lleu retrocés mensual (60,2 punts, −0,6 p. p.). L'enquesta empresarial va reafirmar els problemes d'oferta davant d'una demanda que encara es mostra pletòrica. En particular, va continuar constatant problemes en el subministrament d'entrades i també en la dificultat de cobrir vacants de treball. Això últim malgrat que en molts estats ja es comencen a extingir les generoses ajudes extres a la desocupació i que la creació d'ocupació durant el mes va ser considerable: 850.000 llocs de treball. Per part seva, l'índex de preus de l'enquesta ISM va pujar fins al màxim des del 1973, la qual cosa continua avivant les pors de sobreescalfament de l'economia.

Pausa en l'augment dels preus a la zona de l'euro.

Al juny, la inflació per al conjunt de la regió es va moderar 0,1 p. p., fins a l'1,9%, degut, principalment, al menor augment dels preus energètics (12,5% al juny i 13,1% al maig) i dels serveis (0,7% al juny i 1,1% al maig). Així mateix, la inflació subjacent va cedir 0,1 p. p., fins al 0,9%. Per països, a Alemanya la inflació es va situar en el 2,1%, 0,3 p. p. per sota del registre del maig, mentre que a Espanya l'índex no harmonitzat va baixar 1 dècima, fins al 2,6%. De cara als pròxims mesos, la inflació a la zona de l'euro continuarà augmentant i es podria situar, temporalment, al voltant del 2,5%, encara que al 2022 hauria d'anar disminuint de manera gradual. El principal element que pressionarà la inflació a l'alça és l'efecte de base a causa de la rebaixa temporal de l'IVA a Alemanya durant la segona meitat de l'any passat. Tanmateix, és possible que els colls d'ampolla generalitzats en molts sectors s'acabin traslladant també als preus al consumidor. De fet, així ho indica l'enquesta de sentiment econòmic de la Comissió Europea (ESI), en què els empresaris de tots els sectors continuen anticipant majors preus de venda en els pròxims mesos.

El Banc d'Espanya va millorar les seves previsions per a l'economia espanyola.

En el seu nou escenari preveu un creixement del PIB del 6,2% el 2021 i del 5,8% el 2022, una revisió a l'alça de 0,2 p. p. i 0,5 p. p., respectivament, en relació amb les projeccions de març de 2021. D'aquesta manera, la institució estima un creixement acumulat entre 2019 i 2022 del 0,2%, davant la caiguda del 0,6% que preveia anteriorment, per la qual cosa espera que el PIB recuperi els nivells precrisi el 2022 en comptes del 2023. D'altra banda, la reactivació de l’ocupació a Espanya va agafar força al juny gràcies a l'aixecament de les restriccions i a l'inici de la temporada d'estiu. L'afiliació a la Seguretat Social va registrar un augment de 233.056 persones i els afectats per ERTO es van reduir en 84.205 de mitjana mensual, de la qual cosa resulta un augment de l'ocupació efectiu durant el mes de 333.000 persones. Les dades en termes desestacionalitzats mostren una millora significativa: l'afiliació va créixer en 203.000 persones, superant fins i tot el rècord del juliol de l'any passat, i l'atur registrat va baixar en 102.000 persones. Els afiliats que no estan en ERTO se situen al juny un 4,4% per sota del nivell de referència pre-COVID, fet que suposa una millora respecte de la dada del maig (−5,9%).

03 Avantatges per a accionistes

Coneixes el nostre perfil de Twitter @AccionistesCABK? Segueix-nos i estigues al dia amb la informació més recent per a accionistes

CaixaBank posa a disposició dels accionistes de la companyia un canal d'informació pioner entre les empreses de l'IBEX 35.


A través del perfil de Twitter @AccionistesCABK podràs obtenir la informació corporativa més recent, consultar els Informes periòdics de l'acció, conèixer les últimes iniciatives del programa de formació Aula i gaudir de tots els avantatges per a accionistes.

Segueix-nos a Twitter

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

20% dte.Lloguer de cotxes

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 30-06-2022

Beneficia't d'un 20 % de descompte en el lloguer del teu cotxe i gaudeix de l'àmplia oferta de vehicles que Europcar posa a la teva disposició.

Descompte ja aplicat en el preu de la reserva.

Estambul Semana Santa

10% dte.Maletes

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-12-2021

Gaudeix d'un 10 % de descompte en la compra de maletes, motxilles i maletins a través de la botiga online Maletia.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de la compra.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.