CaixaBank
al detall

El Grup CaixaBank

CaixaBank és un grup financer amb un model de banca universal socialment
responsable
amb visió a llarg termini basat en la qualitat, la proximitat i
l'especialització.

Ofereix una proposta de valor de productes i de serveis adaptada per a
cada segment que assumeix la innovació com un repte estratègic i un tret
diferencial de la seva cultura.

L'entitat és líder en banca minorista a Espanya i Portugal, posició que li
permet tenir un paper clau en la contribució al creixement econòmic
sostenible.

L'acció i el seu capital social

El capital social de CaixaBank és de 5.981.438.031 euros, representat per 5.981.438.031 accions d'1 euro de valor nominal cadascuna, pertanyents a una sola classe i sèrie, amb idèntics drets polítics i econòmics, i representades en anotacions en compte. Des del juliol de 2011, les accions de la Societat estan admeses a cotització a les borses de valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu).

Accionistes 1579.928

Capital social(nombre d'accions)5.981.438.031

Free float 2 (nombre d'accions)3.333.897.307

Capitalizació 11.367.722.977,92€

Trams d'accions Accionistes 1 Accions % Capital social
de 1 a 499 248.290 51.674.473 0,9%
de 500 a 999 111.536 79.987.514 1,3%
de 1.000 a 4.999 171.903 375.373.337 6,3%
de 5.000 a 49.999 46.593 532.984.896 8,9%
de 50.000 a 100.000 977 65.860.856 1,1%
más de 100.000 3 629 4.875.556.955 81,5%
Total 579.928 5.981.438.031 100%

L'estructura accionarial

La Fundació Bancària ”la Caixa” és, a través de
CriteriaCaixa, l'accionista de referència de CaixaBank
i té una participació del 40% en el capital social de la
companyia.

El capital circulant o free float de CaixaBank (capital
de lliure circulació que no és a les mans del seu accionista
de referència, ni de l'autocartera, ni d'accionistes amb
representació en el Consell) està repartit entre 580.000
accionistes
aproximadament i representa el 55,7% del capital
social.

El 64,2% del free float de CaixaBank correspon a inversors
institucionals
, societats d'inversió col·lectiva (gestores de
fons d'inversió, plans de pensions, companyies d'assegurances...)
que operen en representació dels seus clients i que tenen un
caràcter internacional ben marcat. Els accionistes minoristes
constitueixen el 35,8% del free float, són inversors individuals
o famílies, amb perfil nacional i, en general, tenen una vocació
de permanència a la companyia més a llarg termini.

Dades a 30 de juny de 2020

Política de comunicació
a accionistes i inversors

Seguint les recomanacions del Codi de Bon Govern de les
Societats Cotitzades
de la CNMV, la Política d’informació,
comunicació i contactes
amb accionistes, inversors institucionals
i assessors de vot de CaixaBank es regeix, entre d'altres,
pels principis de transparència, igualtat de tracte i no
discriminació, afinitat amb l'interès social i informació
contínua, garantint d'aquesta manera una relació propera i
pròxima amb tota la base accionarial de la companyia.

En els darrers anys, CaixaBank ha estat guardonada en les
categories de «Millor atenció a l'accionista» i «Millor estratègia
d'acostament a l'accionista» per part de Rankia i del Fòrum de
Bon Govern i Accionariat, respectivament.

L'estructura accionarial
de CaixaBank

Edward O’Loghlen, director corporatiu de
Relació amb Inversors de CaixaBank, explica
com es distribueix la base accionarial de l'entitat
i quines són les seves característiques principals.

L'acció de
CaixaBank

Evolució de l'acció

1,9940€

Tancament a 10-07-2020

1,79%

Respecte a la setmana anterior
(03-07-2020)

4,92%

Respecte al mes anterior
(30-06-2020)

Variació de les
cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana 1,8% -1,1% 0,5% 0,9%
Mes en curs 4,9% 1,2% 3,0% 3,4%
El 2020 -28,7% -23,3% -38,9% -32,8%
Últims 12 mesos -22,1% -20,9% -40,3% -28,2%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

11.927

Capitalització borsària


Milions d’euros

18,7

Volum negociat1


Milions d’accions

43,8%

Volatilitat


12 mesos

11,0x

PER 2021


Vegades

0,49x

Valor teòric comptable

3,5%

Rendibilitat del dividend2

0,11

Benefici per acció3

2,11

Preu objectiu analistes4

1. Volum mitjà diari de l’any actual.

2. Segons dividend de l’exercici 2019.

3. Benefici dels últims 12 mesos.

4. Preu a 09-07-2020. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Les claus del període

El mes de juny es va caracteritzar pels esdeveniments següents:

Remuneració a l'accionista exercici 2020

L'expansió de la COVID-19 i les mesures adoptades per les autoritats per frenar-ne la propagació tindran un gran impacte en l'economia global. Amb l'objectiu d'acomodar la posició del banc a aquest nou entorn, la política de dividends per a l'exercici 2020 consistirà en la distribució d'un dividend en efectiu no superior al 30% del benefici net consolidat reportat mitjançant un únic pagament amb periodicitat anual.1

Així mateix, l'entitat pretén distribuir en el futur l'excés de capital per sobre de la ràtio de solvència CET1 del 12% en forma de dividend extraordinari i/o de recompra d'accions, no abans del 2021 i condicionat al retorn de la situació macroeconòmica en què opera el Grup a un entorn de normalitat.

1. Pagament subjecte a les aprovacions corresponents per part de la Junta General d'Accionistes.

Avantatges per
a accionistes

Oficina virtual de l'accionista.
Reuneixi's amb nosaltres des de qualsevol lloc

L'Oficina virtual de l'accionista és un servei innovador i pioner entre les empreses cotitzades de l'IBEX 35. Aquest servei li permet connectar, a través del seu ordinador, smartphone o tablet, amb un professional de l'equip de Relació amb Accionistes per mantenir una reunió personalitzada i obtenir informació detallada sobre CaixaBank i la seva acció.

En el vídeo següent li expliquem, de manera detallada, el funcionament de l'Oficina virtual de l'accionista.

Ofertes exclusives per a accionistes

12% dte.

Productes de disseny

Oferta vàlida fins al 31-12-2020

Obtingui un 12% de descompte en productes de disseny per a la llar de la marca Cloen. Per beneficiar-se del descompte, introdueixi el codi CAIXABANK12 en el moment de fer la seva compra. Descompte aplicable a compres superiors a 30 euros i no acumulable a altres promocions.

Accedeixi-hi aquí

10% dte.

Robots de cuina

Oferta vàlida fins al 31-08-2020

Gaudeixi d'un 10% de descompte en els millors robots de cuina de la marca Kenwood per un temps molt limitat. Per beneficiar-se del descompte, introdueixi el codi CAIXABANK10 en el moment de fer la seva compra.

Accedeixi-hi aquí