CaixaBank CaixaBank

L’ACCIÓ
DE CAIXABANK

3,38€

Tancament a 31/01/2017

VARIACIÓ
MENSUAL

7,7%

Respecte al mes anterior

Cotizació i remuneració

EVOLUCIÓ DE L’ACCIÓ

CaixaBank va experimentar una revaloració al gener del 7,7%, va millorar el comportament dels valors bancaris de l’IBEX35 (+ 2,4%) i de la zona euro (+ 0,2%), i va superar àmpliament l’IBEX35 (-0,4%).

CaixaBank al detall

RESULTATS DE L’EXERCICI 2016

CaixaBank va obtenir l’any 2016 un benefici atribuït de 1.047 milions (+28,6%), va incrementar els recursos de clients el 2,5% i es va reduir la morositat fins al 6,9%.

El resultat abans d’impostos va arribar als 1.538 milions, fet que suposa un creixement del 141% en comparació de l’exercici 2015. El resultat del negoci bancari i assegurador va ascendir a 1.979 milions d’euros amb una rendibilitat del 10,8%.

RESULTAT ATRIBUÏT
AL GRUP

1.047 MM€

Any 2016

814 MM€

Any 2015

VARIACIÓ

28,6%

Variació anual

MISSATGES PRINCIPALS

Avenços generalitzats en quotes de mercat impulsats per una activitat comercial excel·lent.

Fortalesa en negocis menys exposats a tipus d’interès baixos (assegurances, plans de pensions...).

Millora del resultat gràcies a la bona evolució dels ingressos, la contenció de costos i menors dotacions.

Continua la tendència a la baixa del saldo dubtós i de la ràtio de morositat.

En primera persona

PRESENTACIÓ DE RESULTATS DE CAIXABANK 2016

Jordi Gual i Gonzalo Gortázar, president i conseller delegat de CaixaBank, respectivament, van presentar els resultats de l’entitat de 2016 en una roda de premsa celebrada el passat 2 de febrer. A l’enllaç següent podeu accedir a un resum de la roda de premsa.

Avantatges per a accionistes

NOVES ACTIVITATS GRATUÏTES A CAIXAFORUM

CaixaBank posa a la vostra disposició diverses activitats i conferències als centres CaixaForum, a les quals podreu accedir de manera gratuïta pel fet de ser accionista de la companyia.