Newsletter abril 2021

01 CaixaBank al detall

CaixaBank culmina els tràmits legals de la fusió amb Bankia i es converteix en el banc líder a Espanya

El passat 26 de març, CaixaBank va culminar els tràmits legals de la fusió amb Bankia, després de la inscripció de l'escriptura de fusió al Registre Mercantil.

L'operació, que suposa la creació de l'entitat líder del sector financer a Espanya, va ser aprovada per àmplia majoria per les Juntes Generals Extraordinàries d'Accionistes de CaixaBank i de Bankia el desembre passat i ha obtingut totes les autoritzacions corresponents.

Nota de premsa
Recesión abrupta y generalizada durante el año 2020

Líder destacat del sistema financer espanyol

CaixaBank supera la xifra de 20 milions de clients a Espanya i arriba als 623.800 milions d'euros en actius totals, un volum que el converteix en el banc més gran del mercat domèstic, amb una posició rellevant a escala europea, i una capitalització borsària superior als 20.500 milions d'euros.

A més a més, la companyia reforça el seu lideratge en banca retail a Espanya, amb la primera posició per quota de mercat en tots els productes clau: dipòsits (24%), crèdits (26%) i estalvi a llarg termini (29%), que inclou les assegurances d'estalvi, els fons d'inversió i els plans de pensions. L'entitat combinada està present a uns 2.200 municipis i a 299 és l'única entitat amb representació.

Actius totals 623.800 MM€
Clients~20 MM€
Clients digitals~10 MM€
Quota de mercat
dipòsits24%
Quota de mercat
crèdits26%
Quota de mercat
estalvi a llarg termini29%

Nou Consell d'Administració

PRESIDENT EXECUTIUJosé Ignacio Goirigolzarri

CONSELLER DELEGATGonzalo Gortázar

La Junta General Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank celebrada el 3 de desembre de 2020 va aprovar el nomenament dels nous consellers després de la integració.

El Consell d'Administració de CaixaBank està format per 15 membres, un 60% dels quals són consellers independents. La representació de dones arriba al 40%.

José Ignacio Goirigolzarri TellaechePRESIDENT EXECUTIU

Tomás Muniesa AranteguiVICEPRESIDENT
CONSELLER DOMINICAL
Fundació Bancària ”la Caixa”

Gonzalo Gortázar RotaecheCONSELLER DELEGAT EXECUTIU

José Serna MasiáCONSELLER DOMINICAL
Fundació Bancària ”la Caixa”

María Verónica Fisas VergésCONSELLERA INDEPENDENT

Cristina Garmendia MendizábalCONSELLERA INDEPENDENT

María Amparo Moraleda MartínezCONSELLERA INDEPENDENT

Eduardo Javier Sanchiz IrazuCONSELLER INDEPENDENT

John S. ReedCONSELLER INDEPENDENT
COORDINADOR

Koro Usarraga UnsainCONSELLERA INDEPENDENT

Joaquín Ayuso GarcíaCONSELLER INDEPENDENT

Francisco Javier Campo GarcíaCONSELLER INDEPENDENT

Eva Castillo SanzCONSELLERA INDEPENDENT

Teresa Santero QuintilláCONSELLERA DOMINICAL
FROB i BFA Tenedora de Acciones, S.A.U.

Fernando Maria Costa Duarte UlrichUN ALTRE CONSELLER EXTERN

Nou Comitè de Direcció

El nou Comitè de Direcció de CaixaBank està presidit per Gonzalo Gortázar, com a conseller delegat de l'entitat, i compost per:

Recesión abrupta y generalizada durante el año 2020

Juan Antonio Alcaraz GarcíaDIRECTOR GENERAL DE NEGOCI

Xavier Coll EscursellDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANS
(L'1/01/2022 s'incorporarà David López)

Jordi Mondéjar LópezDIRECTOR GENERAL DE RISCOS

Juan Antonio Alcaraz GarcíaDIRECTOR GENERAL DE NEGOCI

Xavier Coll EscursellDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANS
(L'1/01/2022 s'incorporarà David López)

Jordi Mondéjar LópezDIRECTOR GENERAL DE RISCOS

Iñaki Badiola GómezDIRECTOR DE CIB & INTERNATIONAL BANKING

Luis Javier Blas AgüerosDIRECTOR DE MITJANS

Matthias BulachDIRECTOR DE COMPTABILITAT, CONTROL DE GESTIÓ I CAPITAL

Manuel Galarza PontDIRECTOR DE COMPLIMENT I CONTROL

M. Luisa Martínez Gistau DIRECTORA DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

Javier Pano RieraDIRECTOR FINANCER

Marisa Retamosa Fernández DIRECTORA D'AUDITORIA INTERNA

Eugenio Solla ToméDIRECTOR DE SOSTENIBILITAT

Javier Valle T-FiguerasDIRECTOR D'ASSEGURANCES

Óscar Calderón de OyaSECRETARI GENERAL I DEL CONSELL

Un projecte de generació de valor

La fusió entre CaixaBank i Bankia constitueix un projecte de creació de valor per a clients i accionistes i millora els nivells d'eficiència i de rendibilitat, a partir d'una base de clients excel·lent, molt diversificada en activitats i geogràficament, amb accés a una plataforma de distribució única i a la millor oferta de productes i de serveis.

Es preveu que la fusió generarà unes sinergies de costos i d'ingressos de gairebé 1.000 milions d'euros (abans d'impostos i sobre la base del 100% de consecució). Això redundarà en un major benefici net atribuït de l'entitat combinada.

Recesión abrupta y generalizada durante el año 2020

Coneix els aspectes més rellevants de la fusió entre CaixaBank i Bankia

José Ignacio Goirigolzarri, president executiu de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, exposen en el vídeo següent els aspectes més rellevants de la fusió entre CaixaBank i Bankia, una operació que marca una fita en la història del sistema financer espanyol.

02 L'acció de CaixaBank

Evolució de l'acció

2,587€

Tancament a 09-04-2021

0,50%

Respecte a la setmana
anterior
(02-04-2021)

23,13%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2020)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana -0,5% -0,1% 0,1% -1,0%
Mes en curs -2,0% -0,2% -0,3% -0,7%
El 2021 23,1% 6,1% 15,8% 18,6%
Últims 12 mesos 46,0% 23,2% 44,1% 58,7%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

20.853

Capitalització borsària

Milions d’euros

14,0

Volum negociat1

Milions d’accions

48,2%

Volatilitat

12 mesos

12,6x

PER 2021

Vegades

0,61x

P/ Valor teòric comptable

2,7%

Rendibilitat del dividend2

0,21

Benefici per acció3

2,83

Preu objectiu analistes4

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Segons dividend pagat durant els últims 12 mesos.

3. Benefici dels últims 12 mesos.

4. Preu a 08-04-2021. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

La Reserva Federal (Fed) i el Banc Central Europeu (BCE) mantenen sense canvis les mesures monetàries.

La Fed va augmentar fins al 6,5% l'avenç del PIB dels EUA previst durant l'últim trimestre de 2021 (abans, 4,2%). En la mateixa línia, també va incrementar la inflació del cistell de la despesa de consum personal fins a assolir el 2,4% durant el quart trimestre de 2021 (abans, 1,8%). La recuperació dels darrers trimestres, el nou paquet fiscal i el ritme elevat de vacunació refermen la millora de perspectives. Malgrat tot aquest progrés, la institució va indicar que mantindria la política monetària àmpliament acomodatícia durant un llarg període de temps, amb el tipus d'interès oficial en l'interval 0,00%-0,25% i compres massives d'actius. Per part seva, el BCE tampoc no va modificar els tipus d'interès oficials ni els programes desplegats després de la crisi de la COVID-19. Això no obstant, per evitar un tensionament més gran de les condicions financeres, i considerant que la inflació es mantingui continguda a mitjà termini, s'accelerarà «significativament» el ritme de compres netes dins del programa PEPP durant el segon trimestre de 2021.

La recuperació econòmica nord-americana continua sòlidament.

L'índex de sentiment empresarial (ISM) de manufactures va augmentar de manera robusta fins als 64,7 punts al març, molt per sobre del límit dels 50 punts (que separa la zona expansiva de la contractora) i del registre més important des del 1983. L'índex homòleg en serveis també es va incrementar de manera considerable fins als 63,7 punts, el valor màxim de tota la sèrie. Per part seva, en l'àmbit laboral, la taxa d'atur va baixar fins al 6,0% al març i es van crear 916.000 llocs de treball empesos, en bona part, pels sectors d'hospitalitat i oci. Malgrat la clara millora en el mercat de treball, encara està lluny dels nivells prepandèmia. En aquest context de recuperació incompleta, el president Biden va anunciar el seu nou pla fiscal centrat en infraestructures i en l'increment dels impostos corporatius.

El sentiment empresarial va millorar notablement a la zona de l'euro al març.

Així ho indica l'índex ESI elaborat per la Comissió Europea, que va passar dels 93,4 punts al febrer als 101,0 al març, una pujada més positiva del que preveien la majoria dels analistes. A més a més, la millora del sentiment va ser generalitzada entre els diversos països i sectors de la zona euro. D'altra banda, la inflació general es va situar en l'1,3% en el conjunt de l'eurozona durant el mes de març, un registre 0,4 p. p. superior al del mes anterior. Aquest rebot va ser degut principalment a l'empenta del component energètic, amb un increment interanual del +4,3%. Per països, la inflació harmonitzada va ser del 2,0% a Alemanya, 1,2% a Espanya, 1,4% a França i 0,6% a Itàlia.

El Banc d'Espanya va revisar lleugerament a la baixa les seves previsions macroeconòmiques per a Espanya.

El Banc d'Espanya preveu un rebot de l'activitat econòmica per al 2021 d'entre un 3,2% i un 7,5%, mentre que tres mesos enrere el situava en un rang del 4,2%-8,6%. En contraposició, la institució preveu un creixement més robust durant el 2022, en el rang 4,6%-5,5% enfront del 3,9%-4,8% anterior. D'acord amb el seu escenari central, el PIB el 2021 se situaria un 5,6% per sota del nivell del 2019 i no seria fins a mitjan 2023 quan es recuperarà el nivell d'activitat pre- COVID.

D'altra banda, el Govern espanyol va aprovar un esquema d'ajudes d'11.000 milions d'euros per a les empreses i els autònoms més afectats per la COVID-19. Aquest esquema disposa de tres fons: un d'ajudes directes a través de les autonomies per valor de 7.000 milions d'euros —que s'hauran de destinar a pagar a proveïdors, subministraments, salaris, lloguers o a reduir deute financer—, un fons de 3.000 milions per a la reestructuració dels préstecs ICO i un tercer de 1.000 milions de recapitalització per a empreses mitjanes.

Remuneració a l'accionista exercici 2020

Remuneración al accionista ejercicio 2020

El Consell d'Administració ha acordat proposar, a la pròxima Junta General Ordinària d'Accionistes, la distribució d'un dividend en efectiu de 0,0268 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis de l'exercici 2020, que s'abonarà, previsiblement, a partir del 24 de maig de 2021.

Amb el pagament d'aquest dividend, l'import de la remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2020 serà equivalent al 15% sobre el resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia ajustat, en línia amb la recomanació del Banc Central Europeu. L'abonament d'aquest dividend es farà per a totes les accions en circulació en el moment del pagament i queda subjecte a la seva aprovació per part de la Junta General Ordinària d'Accionistes de 2021.

0,0268 € bruts/acció

1 únic pagament

03 Avantatges per a accionistes

Vols formar part del Comitè Consultiu d'accionistes?

El Comitè Consultiu d'accionistes és un òrgan consultiu no vinculant format per accionistes de CaixaBank que vol contribuir a la millora continuada de la relació entre la companyia i els seus accionistes.

El comitè es reuneix un mínim de tres vegades a l'any amb l'objectiu de proposar, fomentar i valorar les accions i els canals de comunicació entre CaixaBank i el seu accionariat. Els seus membres tenen una permanència màxima de tres anys i han de ser titulars d'un mínim de 1.000 accions de CaixaBank.

Si vols formar part d'aquest òrgan consultiu, emplena el formulari de sol·licitud que trobaràs a la nostra pàgina web corporativa i envia'ns la teva candidatura fins al 30 de juny.

Més informació

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

10% dte.Cura facial

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 9-07-2021

Gaudeix d'un 10% de descompte en màscares, netejadors i accessoris per a la cura facial a la botiga online de Foreo. Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de la compra. Descompte no aplicable a paquets especials.

Estambul Semana Santa

20% dte.Vins

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-03-2022

Obté un 20% de descompte en la compra d'una selecció de vins amb DO a través de la botiga de vins Priorat Shop. Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de la compra. Descompte no aplicable per a cava.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.