Newsletter maig 2024

Caixabank Accionistas

Actualitat Caixabank

Resultats
Primer trimestre 2024

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 1.005 milions d'euros durant el primer trimestre de l'any, davant els 855 milions del mateix període de 2023, fet que comporta un increment del 17,5 %.

El resultat obtingut reflecteix la fortalesa financera i comercial que permet a l'entitat continuar donant suport a les famílies i les empreses.

Missatges principals

Volum de negoci

CaixaBank es consolida com la primera entitat financera a Espanya amb un volum de negoci de 980.928 milions d'euros i uns actius totals de 613.457 milions d'euros.

Missatges principals

GESTIÓ DEL RISC

La ràtio de morositat continua en nivells històricament baixos i se situa en el 2,8 %, amb una ràtio de cobertura el 71%.

Missatges principals

SOLVÈNCIA

Posició òptima de liquiditat i solvència amb 157.022 milions d'euros en actius líquids i una ràtio de capital còmoda del 12,3%.

Missatges principals

RENDIBILITAT

Millora de la rendibilitat sobre els recursos propis (ROE), que assoleix el 13,4%. Per part seva, la ràtio d'eficiència (12 mesos) torna a baixar i se situa en el 40,3%.

1.005 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

Actualidad Caixabank

Compte de resultats del Grup CaixaBank

En milions d'euros
1T 2024

1T 2023
Variació
interanual
Marge d'interessos 2.781 2.182 27,4%
Ingressos per serveis 1.197 1.181 1,3%
Altres ingressos i despeses d'explotació (482) (262) 83,7%
Marge brut 3.496 3.101 12,7%
Total despeses d'adm. i d'amortització (1.508) (1.440) 4,6%
Marge d'explotació 1.988 1.659 19,8%
Pèrdues deteriorament actius financ. i altres (268) (255) 5,0%
Altres dotacions a provisions (91) (25)
Ben./pèrdues en baixa d'actius i d'altres (8) (20) (59,3%)
Impostos, minoritaris i d'altres (615) (504) 22,1%
Resultat atribuït al Grup 1.005 859 17,5%
Ingresos

01

Ingressos

El marge brut assoleix els 3.496 milions d'euros, amb un increment del 12,7% interanual, gràcies a l'evolució positiva del marge d'interessos (+27,4%), que recull l'impacte de la nova producció i de l'entorn de tipus. Els ingressos per serveis1 pugen a 1.197 milions, un 1,3% més respecte del mateix període de 2023, a conseqüència d'un augment de l'activitat comercial. En concret, el creixement dels ingressos per gestió patrimonial (+15,8%) i les assegurances de protecció (+6,9%) compensen el descens de les comissions bancàries (-10,8%), atribuïble, entre altres factors, a la disminució de les comissions per manteniment de comptes corrents.

1. Inclou gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries.

02

Despeses

Les despeses d'administració i d'amortització recurrents s'incrementen un 4,8% en taxa interanual. En particular, les despeses de personal augmenten un 6,6% en un context inflacionista, mentre que les despeses generals es mantenen pràcticament estables (+0,7%). Les amortitzacions creixen un 4,8%, a conseqüència de l'esforç inversor en projectes de transformació. Per part seva, la ràtio d'eficiència recurrent torna a baixar i se situa en el 40,3%.

03

Recursos i crèdit

Els recursos totals de clients pugen fins als 636.490 milions d'euros (+1% durant el trimestre), impulsats per la comercialització de productes d'estalvi a llarg termini. En aquest sentit, els actius sota gestió assoleixen els 168.688 milions d'euros (+ 4,9%), gràcies al bon acompliment dels mercats i el nivell rellevant de subscripcions. Per part seva, el crèdit sa es manté estable amb 344.438 milions d'euros (+0,1%). En concret, el crèdit per a l'adquisició d'habitatge registra la caiguda més baixa (- 0,7%) dels darrers 5 trimestres, a conseqüència de la nova producció i de la disminució de les amortitzacions anticipades. Per part seva, el saldo del crèdit al consum creix un 2% i el d'empreses ho fa un 1,1%.

04

Provisions i cost del risc

CaixaBank disposa d'un fons col·lectiu de provisions que puja a 642 milions d'euros, sense moviment respecte del tancament de l'any anterior, i d'un fons PPA originat en la integració de Bankia amb un import de 146 milions a 31 de març de 2024. Al seu torn, els fons per a insolvències se situen en 7.667 milions d'euros, la ràtio de cobertura assoleix el 71 % i el cost del risc dels darrers 12 mesos es manté en nivells reduïts, en el 0,29%.

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Març 2024

12,3%

CET1

157.022MM€

En actius líquids

Ràtio CET1

Dades en % dels actius ponderats per risc

Solvencia y liquidez

Qualitat de L’ ACTIU

Març 2024

71%

Ràtio de cobertura

2,8%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Calidad del activo

1. Dades del 2021 afectades per la incorporació de Bankia.

Entidad líder en el negocio de banca y seguros

Entitat líder en el negoci de banca i assegurances

Quotes de mercat en productes clau-Espanya1

23,4%

Crèdits a llars i empreses

36,5%

Assegurances d'estalvi

19,7%

Crèdit consum

26,0%

Assegurances de vida-risc

24,5%

Dipòsits de llars i empreses

23,8%

Fons d’inversió

31,1%

Facturació targetes

34,1%

Plans de pensions

1. Última informació disponible. Quotes a Espanya. Font: Banc d'Espanya, Seguretat Social, INVERCO, ICEA, Sistemes de targetes i mitjans de pagament. Quota de crèdits i dipòsits corresponents al sector privat resident.

20,1

milions de clients Espanya i Portugal

CaixaBank líder en financiación verde en Europa

CaixaBank suma una dècada ininterrompuda com a “Millor Banc a Espanya” per la revista Global Finance

VEURE'N MÉS
Incorporación de tres nuevos directores al Comité de Dirección

MicroBank contribueix a la creació de 28.521 llocs de treball directes el 2023 per mitjà del suport a emprenedors

VEURE'N MÉS

Acció i entorn macroeconòmic

Evolució de l'acció

4,928€

Tancament a 10-05-2024

3,6%

RESPECTE A LA SETMANA ANTERIOR (03-05-2024)

32,3%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2023)

Variació de les cotitzacions


CaixaBank

Ibex 35

Bancs Ibex 35

Bancs zona euro
Última setmana 3,6% 2,3% 2,0% 3,2%
Mes en curs -0,5% 2,3% 0,1% 3,0%
El 2024 32,3% 9,9% 26,2% 23,3%
Últims 12 mesos 47,5% 21,1% 53,3% 42,9%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

36.971

Capitalització borsària Milions d’euros

13,6

Volum negociat1 Milions d’accions

26,4%

Volatilitat 12 mesos

7,1x

per 2024 Vegades

1,06x

P/ Valor teòric comptable2

8,0%

Rendibilitat del dividend3

0,70

Benefici per acció4

5,68

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 10-05-2024 i VTC a tancament del 1T 2024.

3. Segons dividend pagat amb càrrec a l’exercici 2023.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 08-05-2024. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

CaixaBank líder en financiación verde en Europa

Avançament fort del PIB
durant el primer trimestre de l'any

VEURE'N MÉS

T'interessa com a accionista

La energía hace desacelerar la inflación de la eurozona en diciembre

Vols formar part del Comitè Consultiu d'accionistes?

Envia'ns la teva candidatura

VEURE'N MÉS

Nou
pòdcast
Estàs preparat per posar els teus diners a treballar?

Formació
sobre rodes
El compte de resultats d'un banc

Ofertes i promocions

15% dto. Maletas

20% dte.Parament cuina

Gabol

Oferta vàlida fins al 31-12-2024

Gaudeix d'un 20 % de descompte en una àmplia oferta d'articles de parament de la botiga online de Zwilling.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de fer la compra.

Accedeix-hi aquí
Grecia, Semana Santa 2023

Punta Cana Estiu 2024

Halcón viajes

Descobreix Punta Cana, un escenari inoblidable amb quilòmetres de sorra blanca i fina i fileres inacabables de cocoters envoltats d'aigües cristal·lines. Viatge de 9 dies i 7 nits en un hotel de 5 estrelles.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

Preus i sortides

Consulta totes les ofertes exclusives vigents

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.