1 . Promoció vàlida per a noves contractacions realitzades fins al 31-10-2017. L'import de fins al 10 % es calcularà en funció de les assegurances contractades, de l'import de la prima (mínim 200 € de prima de promoció o 600 € en assegurances plurianuals), en els termes indicats en les condicions de la promoció, i es lliurarà en una targeta regal per a persona física, o a través d'un abonament en compte per a persones jurídiques, sempre que es compleixin les condicions de la promoció. Les assegurances contractades en promoció hauran de ser incloses en un pack multiAssegurances o un pack multiAssegurances Negocis i Empreses (excepte aquells que es contractin per internet). Consulta la resta de condicions i les assegurances en promoció en www.caixabank.es. Qualsevol de les entitats podrà detreure l'import de la promoció en cas d'extinció del contracte d'alguns de les assegurances abans dels 12 mesos des de la seva entrada en vigor, o en cas d'extinció del pack multiAssegurances abans del 31-7-2018.

Informació subjecta a les condicions de contractació i subscripció de les companyies asseguradores i a la fiscalitat vigent.

Assegurança de vida de VidaCaixa, S.A.O. d'Assegurances i Reassegurances, amb NIF A58333261. Caixabank, S.A., operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, S.A.U. d'Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, S. a. d'Assegurances i Reassegurances. Amb NIF A08663619 i amb domicili en carrer Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia – Barcelona. Inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.11

NRI:15740-2017-5555