Promoció vàlida per a noves contractacions d’assegurances efectuades fins al 31-10-2017. L’import del 10 % es calcularà en funció de l’assegurança contractada, de l’import de la prima (prima de promoció de com a mínim 200 €, llevat de les assegurances plurianuals, que hauran de ser de com a mínim 600 €) en els termes indicats en les condicions de la promoció, i s’entregarà en una Targeta Regal a persones físiques o a través d’un abonament en compte a persones jurídiques, sempre que es compleixin les condicions de la promoció. Les assegurances contractades en promoció hauran de ser incloses en un Pack multiAssegurances o un Pack multiAssegurances Negocis i Empreses (llevat d’aquells que es contractin per internet). Promoció subjecta a la fiscalitat vigent. Consulta la resta de condicions i les assegurances incloses en la promoció a www.CaixaBank.es. Qualsevol de les entitats podrà detreure l’import de la promoció en cas d’extinció del contracte d’alguna de les assegurances abans de 12 mesos (36 en el cas dels sistemes de seguretat) des de l’entrada en vigor o, en cas d’extinció del Pack multiAssegurances, abans del 31-7-2018.

Assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA d'Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA. d'Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619. CIF A-28011864

NRI: 15424-2017-5555