La concessió de l’aportació està subjecta a l’anàlisi de la solvència i a la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat. Exemple teòric representatiu per a un préstec de 6.000 € amb finançament a 60 mesos: TIN 9,90 %; sense comissions d’obertura ni d’estudi; 59 quotes de 127,19 € i una última quota de 126,94 €; TAE, 10,36 %. Import total endeutat: 7.631,15 €. El termini d’amortització és d’un mínim d’1 mes i d’un màxim de 72 mesos. TAE màxima de l’operació, 10,36 %. Condicions vàlides per a clients amb nòmina domiciliada.

NRI: 15424-2017-5555